Mediji o nama


neOvisnost masovnih medija

Mi vjerujemo da je moderni/-na građanin/-ka  u stanju progledati NEovisnost masovnih medija od političkih i ekonomskih faktora i time uvjetovanih senzacionalističkih formuliranja i izokretanja,  i da ovisno o tome zna čitati između redova.

Čitam između redova
Vjerujem medijima

Copyright (c) KOMAJA 2019 / design V. Heil