Osnovno školovanje

Osnovno školovanje komaje obuhvaća osim već spomenutih velikih škola i Kundalini intenziva također i sljedeće tečajeve u trajanju od po dva vikenda (opširnije informacije kao i datume održavanja tečajeva možete dobiti u Komajinim centrima):

  • Komaja meditacija
  • Komaja – škola joge
  • Ruke koje liječe
  • Zdravlje, evolucija i fiziognomija
  • Seks i politerapija
  • Komaja – škola ljubavi i erotike
  • Joga-sutra i komaja I
  • Joga-sutra i komaja II
  • Joga-sutra i komaja III
  • Joga-sutra i komaja IV
  • Joga-sutra i komaja V
  • Psihofonika ili Zvuk, glas i duh I
  • Psihofonika ili Zvuk, glas i duh II
  • Smrt ega
  • Duhovna pedagogija – za mlade, stare i zaljubljene
  • Pedagogija grupnog rada
  • Grupna dinamika – odlučujući faktor uspjeha
  • Duh je zlato
  • Spiritualne krize i ekstaze
  • Guru govori o svojim najnovijim spoznajama.
Copyright (c) KOMAJA 2019 / design V. Heil